De utrolige årene

 

Vågan kommune har gjennom flere år hatt en stor satsning på skole- og barnehageprogrammet De utrolige årene. Hele personalgruppa vår ble kurset innenfor dette for noen år tilbake. Akkurat nå er det nyansettelser som får ta samme kursrekka. Dette er også et kurs som foreldre kan få ta i regi av Familieenheten. Programmet har to bærende prinsipper som er rollemodellprinsippet og oppmerksomhetsprinsippet. Oppmerksomhetsprinsippet er kort fortalt at du vier barnets positive væremåter mest oppmerksomhet. Rollemodellprinsippet handler om bevissthet rundt voksnes egen væremåte. Barn kopierer adferd som verdifulle voksne modellerer. Oppsummert: Gi oppmerksomhet til det du vil ha mer av.