Sykdom

Det kan være greit å vite litt om hvilke forholdsregler man må ta dersom barnet blir sykt.

I perioder er det mye smitte i barnehagen. Det er vanlig at nye barn blir endel syk den første tiden etter oppstart. Noen ganger er det vanskelig for foreldre å vurdere om barnet bør være i barnehagen eller ikke.

Hovedregelen er at barnet holdes hjemme ved feber og også 48 timer etter siste symptom ved oppkast/diare. Utover dette bør man alltid vurdere barnets allmenntilstand. Selv om barnet ikke har feber eller andre konkrete sykdomstegn kan det være at allmenntilstanden tilsier at barnet bør være hjemme en ekstra dag eller to. 

Dersom barnet blir syk i løpet av barnehagedagen vil vi ringe hjem til foreldrene og avtale henting.

Barnehagen ønsker også beskjed om morgenen dersom barnet holdes hjemme pga sykdom.