Åpningstider

Våre åpningstider er 07.15 til 16.15. 

Vi har 5 planleggingsdager hvert barnehageår.