Velkommen til Filipstua friluftsbarnehage

Filipstua er en liten barnehage med 21 plasser fordelt på alderen 1-6 år. Vår pedagogiske tilnærming og barnehagedagen er tilpasset det enkelte barns alder og utvikling. Vi bruker naturen aktivt hele året, med en gradvis tilnærming for de aller minste. Etter hvert tar barna seg trygt og sikkert frem i ulendt terreng, fyker av gårde på ski, balanserer og klatrer i trær. Friluftsbarnehagen er et svært godt utgangspunkt for barnets trening i så vel grunnleggende motoriske ferdigheter som sosialt samspill. 

 

Barnehagen har en gapahuk i Kabelvågmarka på vei mot Prestvannet. Gapahuken er en base for mange av våre friluftsaktiviteter. her kan barna utfolde seg i lek, klatre i trærne og springe i haugene. Vi pleier å tilberede mat ved bålet og koser oss. 

Vi følger livet i fuglekassene våre, og har fokus på naturens skiftninger og årstidenes gang. barna sanser, opplever og lærer.

Vi har åker der vi dyrker blant annet potet og salat. Slik får barna erfaring med og kunnskap om matproduksjon. 

Vi går på turer med ulike tema: Fjæra, marka, fjellet og kulturhistoriske steder i nærområdet slik som Storvågan og på Finneset. Vi ønsker å gi barna kunnskap om plassen vi bor på og at de skal være stolte av vårt hjemsted.