Ansatte

Filipstua friluftsbarnehage

Marline Prak Olsen

Stilling: Assistent
prakmarline@yahoo.no

Jobber 60%

Sarah Angelsen

Stilling: Assistent
sarah-94@live.no

Jobber 100% Midlertidig dispensasjon som pedagog

Maria Sandbugt

Stilling: Assistent
maria.biancosandbugt@gmail.com

Jobber 60%

Lene Arntsen

Stilling: Styrer

Kristin Flaaten Kyllo

Stilling: Pedagogisk leder

For tiden i foreldrepermisjon

Maria Theres'e Berglund Eriksen

Stilling: Førskolelærer
maria_th_b@live.no

Jobber 100%. Midlertidig dispensasjon som pedagog.