Rammeplan for barnehagen

Rammeplan for barnehagen skal ligge til grunn for det arbeidet vi gjør i barnehagen. Årsplanen blir utarbeidet med utgangspunkt i denne. Rammeplan sier blant annet noe om barnehagens verdigrunnlag, formål, innhold, fagområder og arbeidsmåter.