Vår filosofi

Filipstua er en friluftsbarnehage. Lek og læring er tett knyttet opp til natur og uteaktiviteter året rundt.

Gjennom arbeidet i barnehagen ønsker vi at barna skal utvikle positive holdninger til seg selv og tro på egne evner og muligheter.

Vi ønsker også at de skal utvikle positive holdninger og evne til:

- vise respekt for og ta vare på naturen

- å ta vare på seg selv gjennom psykisk og fysisk god helse

- vise respekt for menneskeverdet og likeverd

- å bry seg om hverandre, vise omsorg, hjelpsomhet og solidaritet

- å utvikle evne til samarbeid med andre mennesker og respekt for deres bakgrunn

- å ta vare på kulturen sin og fremme bærekraftig utvikling