Ansatte

Filipstua friluftsbarnehage

Linda Kaurin Nesse

Stilling: Daglig leder
filipstua@gmail.com

Brit Valle

Stilling: Assistent

Jobber 80 %

Marline Prak Olsen

Stilling: Assistent

Jobber 40%

Kristin Flaaten Kyllo

Stilling: Pedagogisk leder

Lene Arntsen

Stilling: Pedagogisk leder