Velkommen til Filipstua Friluftsbarnehage

Vår hjemmeside er under oppdatering.


Filipstua Friluftsbarnehage
8310 Kabelvåg
P: (76 07 52 30
E-post:
filipstua@gmail.com